Sự kiện tháng 9
  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Thông báo bảo trì

20-01-2014

Bảo trì máy chủ Siêu Quậy Cầu Trường trong ngày 20/01 nhằm mục đích nâng cấp Server

[Series Đội hình] 3-4-3, liều ăn nhiều!

20-01-2014

Trong kỳ này, hãy cùng Siêu Quậy Cầu Trường tham khảo cách vận hành sơ đồ 3-4-3, sơ đồ có sức tấn công rất mạnh mẽ.

  • Xếp hạng
  • Tên CLB
  • Điểm

(22:00 29/10) MU - Chelsea

MU

Chelsea

  • Số người dự đoán