Login

Chào mừng bạn tham gia Siêu Quậy Cầu Trường.
Để nhận được siêu sao bạn cần tạo đội bóng và tham gia các sự kiện:
1. Điểm danh 2. Levelup

Danh sách cầu thủ